Tìm hiểu về Báo cáo Thu nhập của Công ty

Báo cáo thu nhập hàng quý là gì?

Báo cáo thu nhập hàng quý là hồ sơ hàng quý do các công ty đại chúng thực hiện để báo cáo kết quả hoạt động của họ.

Báo cáo thu nhập bao gồm các mục như:

  • Thu nhập ròng
  • Thu nhập trên mỗi cổ phiếu
  • Thu nhập từ hoạt động liên tục
  • Doanh thu thuần

Bằng cách phân tích báo cáo thu nhập hàng quý, các nhà đầu tư có thể đánh giá sức khỏe tài chính của công ty và xác định xem công ty này có xứng đáng với khoản đầu tư của họ hay không.

Các nhà phân tích cơ bản tin rằng các khoản đầu tư tốt được xác định bằng phân tích tỷ lệ và hiệu suất. Đặc biệt, họ chú ý đến các báo cáo thu nhập hàng quý theo thời gian, thay vì chỉ duy nhất một điểm dữ liệu từ mỗi báo cáo.

Một trong những con số được mong đợi nhất để phân tích là thu nhập trên mỗi cổ phiếu vì nó cung cấp dấu hiệu về số tiền công ty kiếm được cho các cổ đông của mình.

tim-hieu-ve-bao-cao-thu-nhap-cua-cong-ty

Hiểu rõ báo cáo thu nhập hàng quý

Báo cáo thu nhập hàng quý thường cung cấp thông tin cập nhật hàng quý của cả ba báo cáo tài chính, bao gồm:

  • Báo cáo thu nhập
  • Bảng cân đối kế toán
  • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mỗi báo cáo thu nhập hàng quý cung cấp cho nhà đầu tư ba điều:

  • Tổng quan về doanh thu
  • Chi phí
  • Thu nhập ròng của quý gần đây nhất

Nó cũng có thể so sánh với năm trước và quý trước. Một số báo cáo thu nhập hàng quý bao gồm bản tóm tắt và phân tích ngắn gọn từ Giám đốc điều hành hoặc người phát ngôn của công ty, cũng như bản tóm tắt kết quả thu nhập hàng quý trước đó.

Báo cáo thu nhập hàng quý thường được sao lưu bởi Mẫu 10-Q của công ty, một tài liệu pháp lý phải được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch hàng quý. (Tìm hiểu thêm về Ủy ban chứng khoán Mỹ)

10-Q về bản chất là toàn diện hơn và cung cấp các chi tiết bổ sung đằng sau báo cáo thu nhập hàng quý. Ngày và giờ chính xác của công bố báo cáo thu nhập hàng quý có thể có được bằng cách liên hệ với bộ phận quan hệ nhà đầu tư của công ty.

10-Q thường được công bố vài tuần sau báo cáo thu nhập hàng quý.

Hạn chế của báo cáo thu nhập hàng quý

Hàng quý, các nhà phân tích và nhà đầu tư chờ đợi công bố thu nhập của công ty. Việc công bố thu nhập đối với một cổ phiếu, đặc biệt là đối với những cổ phiếu vốn hóa lớn được theo dõi tốt, có thể thay đổi thị trường.

Giá cổ phiếu có thể dao động dữ dội vào những ngày báo cáo thu nhập hàng quý được công bố.

Dù tốt hơn hay tệ hơn, khả năng của một công ty trong việc đánh bại các ước tính thu nhập do các nhà phân tích hoặc chính công ty dự đoán quan trọng hơn khả năng tăng thu nhập của công ty so với năm trước.

Ví dụ: nếu công ty báo cáo tăng trưởng thu nhập so với kỳ trước trong báo cáo thu nhập hàng quý, nhưng không đạt hoặc quá thấp so với các ước tính được công bố trước khi phát hành, điều đó có thể dẫn đến việc bán tháo cổ phiếu.

Theo nhiều cách, ước tính của nhà phân tích cũng quan trọng như chính báo cáo thu nhập. Trong thị trường vốn, tất cả đều là về kỳ vọng của thị trường vì kỳ vọng được phản ánh trong giá cổ phiếu.

Đây là lý do tại sao bất kỳ sự khác biệt nào so với kỳ vọng bao gồm trong giá cổ phiếu đều ảnh hưởng đến giá tăng hoặc giảm. (Tìm hiểu thêm: Yếu tố quyết định chênh lệch giữa giá mua và giá bán của một cổ phiếu)

Khóa học chứng khoán Online

Hướng dẫn đầu tư cổ phiếu cho người mới

N

Miễn phí 100%

N

Kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu

N

Tương tác 2 chiều trực tiếp với giảng viên

N

Hỗ trợ 1:1 trọn đời