facebook

Phân tích cổ phiếu Goldman Sachs

Ngành nghề: Mạng máy tính

Sàn niêm yết: NYSE  –  Mã cổ phiếu: GS

Giá cổ phiếu Goldman Sachs

Cổ phiếu của Goldman đã tăng trưởng tốt hơn so với ngành trong ba tháng qua. Ngoài ra, công ty có lịch sử thu nhập rất ấn tượng, vượt xa ước tính. Vị thế vững chắc của Goldman trong lĩnh vực M&A đã được công bố và hoàn thành trên toàn thế giới sẽ tiếp tục củng cố hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, đa dạng hóa kinh doanh, bao gồm cả các nền tảng kỹ thuật số, giúp Goldman duy trì tăng trưởng.

Những nỗ lực mở rộng kinh doanh cho vay tiêu dùng khiến chúng tôi chú ý. Các sáng kiến quản lý chi phí thận trọng có thể tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận. Hơn nữa, với vị thế thanh khoản cao, Goldman vẫn ít chịu rủi ro tín dụng hơn trong trường hợp kinh tế suy thoái. Mặc dù các vấn đề pháp lý, sự phụ thuộc nhiều vào doanh thu ở nước ngoài và hoạt động khách hàng không ổn định có thể cản trở tăng trưởng doanh thu, các hoạt động triển khai vốn ổn định vẫn là một trở ngại nhẹ.

Dữ liệu cổ phiếu Goldman Sachs

340.10$ – 130.85$

Giá cao, thấp trong 52 tuần

113.2 tỷ USD

Vốn hóa thị trường

10.5

Tỷ số P/E

1.25$

Cổ tức

01/03/2021

Ngày chia cổ tức

Tổng quan về Goldman Sachs

Được thành lập vào năm 1869, tập đoàn Goldman Sachs là công ty tài chính hàng đầu thế giới cung cấp các dịch vụ ngân hàng đầu tư, chứng khoán và quản lý đầu tư cho nhiều khách hàng. Công ty có trụ sở chính tại New York, với các văn phòng tại London, Frankfurt, Tokyo, Hong Kong và các trung tâm tài chính lớn khác trên toàn cầu. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, công ty có tổng số 40,500 nhân viên.

Bắt đầu với kết quả kinh doanh quý 4 năm 2019, Goldman đã công bố các mảng kinh doanh mới. 4 phân đoạn báo cáo mới của công ty như sau:

Phân khúc Ngân hàng Đầu tư (đóng góp 21% doanh thu năm 2020) bao gồm Tư vấn tài chính và Bảo lãnh. Hơn nữa, nó cũng bao gồm kết quả từ việc cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp.

Phân khúc Thị trường toàn cầu (chiếm 47% doanh thu) bao gồm Thu nhập cố định, Tiền tệ và Hàng hóa, gồm các hoạt động liên quan đến việc tạo thị trường trong các sản phẩm tín dụng, sản phẩm lãi suất, thế chấp, tiền tệ và hàng hóa. Chứng khoán bao gồm các hoạt động liên quan đến việc tạo lập thị trường cổ phiếu, hoa hồng và phí, và hoạt động kinh doanh dịch vụ chứng khoán của công ty. Ngoài ra, nó bao gồm kết quả từ việc cung cấp cho vay và cấu trúc nợ cho khách hàng tổ chức, các công cụ phái sinh liên quan đến các nhiệm vụ tư vấn và bảo lãnh cho khách hàng.

Phân khúc Quản lý Người tiêu dùng & Tài sản (chiếm 14% doanh thu) bao gồm phí quản lý và các phí khác, kết quả từ các hoạt động nhận tiền gửi liên quan đến kinh doanh quản lý tài sản. Các kết quả từ việc cung cấp các khoản vay thông qua ngân hàng tư nhân của công ty, cung cấp các khoản vay không có bảo đảm và chấp nhận tiền gửi thông qua nền tảng kỹ thuật số của ngân hàng, Marcus by Goldman Sachs, nó cũng bao gồm phân phối thẻ tín dụng.

Bộ phận Quản lý Tài sản (chiếm 18% doanh thu) bao gồm phí quản lý và các khoản phí khác. Bộ phận này bao gồm các khoản phí liên quan đến quản lý tài sản và quỹ ngân hàng thương mại, doanh thu giao dịch. Ngoài ra, kết quả từ các khoản đầu tư vào chứng khoán vốn và hoạt động cho vay, bao gồm đầu tư vào chứng khoán nợ và các khoản cho vay bằng bất động sản được bảo đảm.

Vào tháng 8 năm 2020 và năm 2019, Goldman hoàn tất việc mua Folio Financial và United Capital.

Báo cáo thu nhập hàng năm của Goldman Sachs

(Đơn vị: triệu USD)

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Tổng thu nhập 56351 54912 53182 43485
Lợi nhuận gộp 43272 34284 34070 30428
Thu nhập hoạt động 12479 10583 12481 11132
Thu nhập ròng 9459 8466 10459 4286

Bảng cân đối kế toán hàng năm của Goldman Sachs

(Đơn vị: triệu USD)

31/12/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
Tổng tài sản 1163028 992968 931796 916776
Tổng nợ phải trả 1067096 902703 841611 834533
Tổng vốn chủ sở hữu 95932 90265 90185 82243

Tin tức mới nhất về Goldman Sachs

Goldman Sachs đầu tư vào các dự án xanh

Vào ngày 12/02/2021, lần đầu tiên Goldman Sachs phát hành trái phiếu trị giá 800 triệu USD. Ngân hàng buộc phải tăng lượng chào bán thêm 50 triệu USD do nhu cầu rất mạnh từ các nhà đầu tư.

Số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ sử dụng để hỗ trợ cho các khoản vay và đầu tư vào các dự án và tài sản, chẳng hạn như năng lượng sạch, giao thông phù hợp với các tiêu chí xanh của Goldman.

Theo khuôn khổ phát hành bền vững của Goldman, họ tìm cách tài trợ và đầu tư khoảng 750 tỷ USD cho 9 chủ đề chính gắn liền với biến đổi khí hậu và tăng trưởng trong 10 năm tới. Bloomberg cũng báo cáo rằng Goldman đã tổ chức một nhóm tập trung vào các cơ hội đầu tư vào năng lượng sạch, chất thải và các ngành công nghiệp bền vững khác kể từ tháng 10 năm 2020.

Goldman bị cáo buộc trong vụ hối lộ nước ngoài và đồng ý trả hơn 2.9 tỷ USD vào ngày 22 tháng 10 năm 2020

Goldman và công ty con ở Malaysia, đã thừa nhận âm mưu vi phạm Đạo luật Chống Tham nhũng Nước ngoài (FCPA) liên quan đến kế hoạch đưa hối lộ hơn 1 tỷ USD cho các quan chức Malaysia và Abu Dhabi để có được hoạt động kinh doanh béo bở cho Goldman.